Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Πραγματοποιήθηκε η 10η Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Κύρια Θέματα η Εκλογή Νέου Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου και η Πορεία του Ιδρύματος
05/06/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛΙΔΕΚ
03/06/2020
Δελτίο Τύπου: 2.029 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά στη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών συνολικού προϋπολογισμού 24.500.000
02/06/2020
Μετονομασία της κοινής δράσης ΕΛΙΔΕΚ και ΙΣΝ στη μνήμη του Δρ. Θεόδωρου Παπάζογλου
22/05/2020
Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα, 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
18/05/2020
Ανακοίνωση του Διευθυντή για την Μετεγκατάσταση του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.
13/05/2020
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρωγός στην έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
08/05/2020
Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εμβληματική Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
30/04/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”
29/04/2020
Άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
28/04/2020