Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ. Χρίστου Δήμα, σχετικά με την απώλεια του Μέλους της Συμβουλευτική Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και επικεφαλής της μονάδας πολιτικής και υποστήριξης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) Δρος Θεόδωρου Παπάζογλου
14/04/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛΙΔΕΚ
14/04/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων για τις ΕΠ.6 Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ.7 Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 
14/04/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής ΕΠ.2 Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
14/04/2020
Μήνυμα του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Νεκταρίου Νασίκα, σχετικά με την απώλεια του Μέλους της Συμβουλευτική Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και επικεφαλής της μονάδας πολιτικής και υποστήριξης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) Δρος Θεόδωρου Παπάζογλου
12/04/2020
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
09/04/2020
Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων Σχετικων με τον Οδηγό Διαχειρίσης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων
09/04/2020
1Η Τροποποίηση-Κατάλογος Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5), ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7), Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)
07/04/2020
Παράταση στην προθεσμία υποβολής των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου των υποψηφίων διδακτόρων που λαμβάνουν υποτροφία στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»
07/04/2020
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης – 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (2η Τροποποίηση)
07/04/2020