Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Μελλοντικές Δράσεις

Για τις Μελλοντικές Δράσεις συμβουλευτείτε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2023 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.elidek.gr/new_epix_sxed/

Image Map