Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων όλων των Επιστημονικών Περιοχών, 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
22/05/2024
1η Τροποποίηση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
21/05/2024
Κατάλογος των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
20/05/2024
Ημερίδα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα για φυσικές καταστροφές»
20/05/2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής» Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
20/05/2024
Διεθνής Διημερίδα “What happened to domestication? Hierarchies, tensions and mutuality in domestic life and economy in post-welfare Southern and Eastern Europe”
16/05/2024
Πρακτικά εναρκτήριας ημερίδας του Έργου «LΑw Professionals’ Economics Training» (LAPET)
09/05/2024
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετείχε στο επετειακό Athens Science Festival 2024
30/04/2024
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας εύχεται Καλό Πάσχα!
29/04/2024
Ημερίδα «Ψηφιακός Ευκλείδης» νέες προοπτικές στη διδασκαλία της γεωμετρίας
25/04/2024