Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της χώρας
27/01/2023
Ανακοίνωση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», Ορθή Επανάληψη
27/01/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (5η Τροποποίηση) Έκδοση 1.5
27/01/2023
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”
26/01/2023
Δημοσίευση του 3oυ Τεύχους της Περιοδικής Ψηφιακής Έκδοσης Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων
26/01/2023
Οδηγός Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.0
26/01/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», Έκδοση 1.1
25/01/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»
24/01/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
13/01/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
12/01/2023