Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων, 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
18/05/2022
Ανακοίνωση της 3ης Τροποποίησης των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΠ.3) Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4) «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
06/05/2022
Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2020/21: Υποψηφιότητα Μάνου Βακούση για τα «Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη»
06/05/2022
Αλλαγή Διεύθυνσης της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
05/05/2022
Ανακοίνωση καταλόγων των προς χρηματοδότηση προτάσεων, «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
03/05/2022
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
29/04/2022
Ανακοίνωση για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
21/04/2022
Ευχές για το Πάσχα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
18/04/2022
Διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ηχητική δραματουργία με ψηφιακά μέσα στο σύγχρονο θέατρο» – (Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»)
15/04/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων – «5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»
14/04/2022