Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων, 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
22/11/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Περίοδος Υποβολών: 3 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
17/11/2022
Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Έκδοση 1.2 (2η Τροποποίηση)
17/11/2022
1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο Πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
07/11/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Περίοδος Υποβολών: 3 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
04/11/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9), 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
31/10/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2), 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
27/10/2022
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετέχει στο Athens Science Festival 2022
20/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
13/10/2022
Συμμετοχή της Προέδρου του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην εκδήλωση του ΕΚΠΑ και της «Μέριμνας» για την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, 10 Οκτωβρίου 2022
11/10/2022