Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας
25/05/2023
Ημερίδα για τη «γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην ΕΛΛΑΔΑ» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “GEOINC”
24/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής: ΕΠ.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
19/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
18/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής: ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
11/05/2023
Εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Ερευνώντας το 1821: Έρευνα, Μνήμη, Ταυτότητα» – Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023
09/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.2 «Επιστήμες Ζωής» και ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματική 5.3, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
27/04/2023
Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
11/04/2023
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και του Πίνακα με την προς Χρηματοδότηση Πρόταση, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
11/04/2023
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας εύχεται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
10/04/2023