Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οπτικοακουστικό Υλικό

Επισκεφθείτε τον επίσημο λογαριασμό του Ιδρύματος στο You Tube και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο παρακάτω link https://www.youtube.com/channel/UCRXAl0pOnBmx7bZOp4a5O0Q/featured

Σποτ Προβολής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Περιγραφή δράσεων & συνεντεύξεις υποψήφιων υποτρόφων