Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πολιτική Cookies

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διατηρεί τον ιστότοπο www.elidek.gr, στον οποίο χρησιμοποιούνται cookies και συγκεκριμένα τα αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και τα Cookies Επιδόσεων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του. Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, (εφεξής το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) υιοθετεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση cookies (Ν. 3471/2016, Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον Ν. 4624/2019). Στην παρούσα Πολιτική παρέχεται ενδελεχής ενημέρωση για τα cookies που χρησιμοποιούμε, και τους σκοπούς εγκατάστασής τους και τις πληροφορίες που συλλέγονται.

Έννοια Cookies

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από τον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιεί (π.χ. κινητό τηλέφωνο) κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες π.χ. στατιστικής ανάλυσης τρίτων, τότε και τα τρίτα μέρη τοποθετούν τα δικά τους cookies που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα) του χρήστη, που επισκέπτεται ένα δικτυακό τόπο.

Τύποι Cookies

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες cookies:

  1.  Τα προσωρινά cookies/ cookies συνεδρίας (session cookies) τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser),
  2. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε.

Είδη και Σκοποί εγκατάστασης Cookies

Κάθε είδος cookies που εγκαθιστούμε, εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Α. Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies: cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Επιτρέπουν στον χρήστη περιηγείται με ασφάλεια στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του ιστοτόπου, όπως για παράδειγμα πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Ακριβώς λόγω του αυστηρώς αναγκαίου χαρακτήρα τους είναι πάντοτε ενεργοποιημένα χωρίς να απαιτείται ειδική συγκατάθεση του χρήστη και δεν δίδεται η δυνατότητα απενεργοποίησής τους. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο (παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006), δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

COOKIE

TYΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

cookiesession1 1 11 μήνες 29 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά Χωρίς περιγραφή
pll_language 1 11 μήνες 29 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το plugin Polylang για ιστότοπους που υποστηρίζονται από το WordPress και αποθηκεύει τον κωδικό γλώσσας της τελευταίας σελίδας
viewed_cookie_policy 1 11 μήνες 30 ημέρες 5 ώρες 48 λεπτά Το cookie ρυθμίζεται από  το plugin GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της επιλογής του χρήστη να συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

Β. Cookies Επιδόσεων (Performance Cookies): 

Πρόκειται για cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Συλλέγουν πληροφορίες ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν λαμβάνετε μηνύματα λάθους από τον ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, καθώς τις συλλέγουν με συγκεντρωτικό τρόπο και άρα παραμένουν ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς που βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου.

ONOMA

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

__utma 1 1 χρόνος 11 μήνες 28 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά Αυτό το cookie ορίζεται από το Google Analytics και χρησιμοποιείται για τη διάκριση χρηστών και περιόδων σύνδεσης. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη JavaScript και δεν υπάρχουν __utma cookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
__utmb 1 29 λεπτά Το cookie ορίζεται από το Google Analytics και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό νέων συνεδριών / επισκέψεων. Δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη JavaScript και δεν υπάρχουν __utma cookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
__utmc 1 συνεδρία Το cookie ορίζεται από το Google Analytics και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Δεν χρησιμοποιείται από το ga.js. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της διαλειτουργικότητας με το urchin.js που είναι παλαιότερη έκδοση του Google analytics και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το __utmb cookie για τον προσδιορισμό νέων περιόδων σύνδεσης / επισκέψεων.
__utmt 1 9 λεπτα  

Το cookie ορίζεται από το Google Analytics και χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων.

__utmz 1 5 μήνες 29 ημέρες 11 ώρες 59 λεπτά Αυτό το cookie ορίζεται από το Google analytics και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της πηγής επισκεψιμότητας ή της καμπάνιας μέσω της οποίας ο επισκέπτης έφτασε στον ιστότοπo.

Γ. Cookies Εξωτερικών Παρόχων:

Ορισμένες από τις σελίδες μας εμφανίζουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube. Επιλέγοντας να δείτε αυτό το περιεχόμενο, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής cookies αυτών, στις οποίες το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν έχει κανέναν έλεγχο. Ωστόσο, εάν δεν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, δεν θα εγκατασταθούν cookies εξωτερικών παρόχων στη συσκευή σας. Αυτές οι υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων είναι εκτός του ελέγχου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Οι πάροχοι μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουν τους όρους υπηρεσίας, τον σκοπό και τη χρήση των cookies κ.λπ.

ONOMA

TYΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

IDE 1 1 χρόνος 23 ημέρες 23 ώρες και 59 λεπτά Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση πριν επισκεφθεί τον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στους χρήστες διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτούς σύμφωνα με το προφίλ χρήστη.
NID 1 5 μήνες 29 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά Αυτό το cookie χρησιμοποιείται σε ένα προφίλ βασισμένο στα ενδιαφέροντα του χρήστη και εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις στους χρήστες.
test_cookie 1 14 λεπτά Αυτό το cookie έχει οριστεί από το doubleclick.net. Ο σκοπός του είναι να προσδιορίσει εάν το πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών υποστηρίζει cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE 1 5 μήνες 26 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Youtube. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των πληροφοριών των ενσωματωμένων βίντεο YouTube σε έναν ιστότοπο.
YSC 1 συνεδρία Αυτά τα cookie ρυθμίζονται από το Youtube και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο.
GPS 1 29 λεπτά Αυτό το cookie ορίζεται από το Youtube και καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση των χρηστών με βάση τη γεωγραφική τους θέση

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
YouTube

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα www.elidek.gr, σας παρέχεται η δυνατότητα να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε την εγκατάσταση των μη αυστηρώς απαραίτητων cookies. Επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση των cookies επιλέγοντας τον σχετικό υπερσύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies», ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας καθόλη της διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα.

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να τα ρυθμίζει ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή του. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπεται η χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, αυτές ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστοτόπου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. dpo@elidek.gr

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ. δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, καθώς και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας.