Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συνεργασίες

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών υψηλού κύρους με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού αλλά και την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και δεσμών με την ελληνική ακαδημαϊκή/ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα του εξωτερικού.

Ειδικότερα το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στοχεύει σε συνεργασίες με:

  • Διεθνούς φήμης θεσμούς και Ιδρύματα του εξωτερικού με σκοπό τη σχεδίαση κοινών δράσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε στοχευμένες δράσεις που να αφορούν την ανάδειξη των αποτελεσμάτων ή/και την καινοτομία που προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα.
  • Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού τα οποία λόγω του χαρακτήρα τους μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικούς συμμάχους για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού μέσω των οποίων μπορούν να σχεδιαστούν δράσεις και πρακτικές οι οποίες σκοπό θα έχουν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις του εγχώριου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού με το προσωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων.
  • Την επιχειρηματική κοινότητα τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού με τον προφανή στόχο της προσέλκυσης πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας.
  • Την Ελληνική κοινότητα της διασποράς, η οποία έχει τη δυναμική να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Συνεργασίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Απρίλιος 2022-σήμερα: Συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων. Η Δράσεις χρηματοδοτούνται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).


Μάιος 2019-σήμερα: Συνεργασία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο δράσεων «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».


30/1/2019 – 6/3/2019: Υλοποίηση Συνεργασίας  μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ για τη διάχυση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /τριών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ και των επίσημων ιστοσελίδων των 75 πρεσβειών μας στο εξωτερικό.


 

Οκτώβριος 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του TEXAS A&M Engineering Experiment Station (TEES), μέρος του Πανεπιστημίου Texas A&M με σκοπό την ανάπτυξη ωφέλιμων συνεργασιών για την ενίσχυση της  έρευνας και των Ελλήνων Επιστημόνων.