Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή 2ης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση της μελέτης των ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας
08/06/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Περίοδος Υποβολών: 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Δεκεμβρίου 2022, 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
07/06/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής: Θεματικής Περιοχής 5, Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/06/2023
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας
25/05/2023
Ημερίδα για τη «γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην ΕΛΛΑΔΑ» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “GEOINC”
24/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής: ΕΠ.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
19/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
18/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής: ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
11/05/2023
Εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Ερευνώντας το 1821: Έρευνα, Μνήμη, Ταυτότητα» – Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023
09/05/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.2 «Επιστήμες Ζωής» και ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματική 5.3, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
27/04/2023