Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
10/03/2023
Δημοσίευση «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
08/03/2023
Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης του Οδηγού Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.1
03/03/2023
Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
02/03/2023
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων (υποβολές Ιανουάριος – Ιούνιος 2022), 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
01/03/2023
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση δύο νέων προκηρύξεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
24/02/2023
Δημοσίευση του 4oυ Τεύχους της Περιοδικής Ψηφιακής Έκδοσης Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων
23/02/2023
Δημοσίευση «2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
23/02/2023
Πρότυπα Έγγραφα – 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
20/02/2023
Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2023 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
15/02/2023