Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος αποτελεί τον ετήσιο οδικό χάρτη με τον οποίο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πορεύεται το αντίστοιχο έτος. Στόχος του είναι να τονίσει τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς και να επικαιροποιήσει και να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος για το εκάστοτε έτος.

Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2020

Το έτος 2020 αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος για το Φορέα για την προκήρυξη, αξιολόγηση και χρηματοδότηση δράσεων, συνεχίζοντας την συντονισμένη προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη 2018 και 2019 τόσο για την ενίσχυση της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας όσο και του εξαίρετου επιστημονικού δυναμικού το οποίο δραστηριοποιείται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2020 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με Α.Π. 31798/21.12.2020 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ

 

2021

 


 

 

2020 2019 2018

 

Ετήσια Έκθεση

 


2018