Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εκδηλώσεις

ΓΓΕΚ: Διημερίδα & παράλληλη Έκθεση με θέμα: «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
22/03/2024
Ημερίδα του Έργου «Law Professional’s Economics Training (LAPET): Δραστηριότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές»
04/03/2024
Συμμετοχή στην ημερίδα του ερευνητικού έργου NETonKIE το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
18/12/2023
Ημερίδα στο πλαίσιο του Έργου “ELVIS” που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
11/12/2023
Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs
23/11/2023
Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα τα Μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Έργου WaRs, 23-24 Νοεμβρίου 2023
22/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στην Ημερίδα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεολαία και κατανάλωση πολιτιστικών χώρων», 26/10/2023
16/11/2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – Η εθνική στρατηγική στην ενέργεια και την αγροδιατροφή στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: Οι προκλήσεις και ο ρόλος της Έρευνας-Καινοτομίας-Τεχνολογίας
14/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Ημερίδα «Εντάσσοντας το Φύλο στη Διεπιστημονική Έρευνα», Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
03/11/2023
ΓΓΕΚ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»
27/10/2023