Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εκδηλώσεις

Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs
23/11/2023
Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα τα Μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Έργου WaRs, 23-24 Νοεμβρίου 2023
22/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στην Ημερίδα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεολαία και κατανάλωση πολιτιστικών χώρων», 26/10/2023
16/11/2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – Η εθνική στρατηγική στην ενέργεια και την αγροδιατροφή στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: Οι προκλήσεις και ο ρόλος της Έρευνας-Καινοτομίας-Τεχνολογίας
14/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Ημερίδα «Εντάσσοντας το Φύλο στη Διεπιστημονική Έρευνα», Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
03/11/2023
ΓΓΕΚ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»
27/10/2023
«ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Έργου «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ»
25/10/2023
Εκδήλωση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Διάχυση Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνολογική Κοινωνία», Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023 (Δελτίο Τύπου)
04/10/2023
Επιστημονική Ημερίδα «Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EduSeismArtTec»
03/05/2023
Κενά κτίρια, γεμάτα ευκαιρίες: Ημερίδα ενημέρωσης για τις δυνατότητες απασχόλησης νέων ΝΕΕΤ και την αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος, Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, Κόμβος ReWork Aegean
02/05/2023