Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιστημονικά Νέα

Έκδοση ανθολογίου κειμένων και φωτογραφικού υλικού, με ανοικτή πρόσβαση και αντικείμενο τις οπτικές αποτυπώσεις της παραγωγικής διαδικασίας & της οικονομικής κρίσης κατά τον Μεσοπόλεμο στο πλαίσιο του έργου “TRANSMONEA”
16/11/2023
3 +1 επεισόδια podcast «Συν- Αισθηματικά Τοπία» για την έμφυλη βία την εποχή της πανδημίας του Covid-19
13/02/2023
Σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου (GBM) δείχνουν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου “PROTECT”
27/07/2022
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Κεκλιμένη Κοσμολογία» στην ευρείας κυκλοφορίας έκδοση επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο “New Scientist”.
17/06/2022
Tον κρίσιμο ρόλο των νησιών της νότιας Ελλάδας για την επιβίωση εκατομμυρίων πουλιών επιβεβαιώνει νέα έρευνα, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
16/05/2022
FARSOCMED: Διερευνώντας τον Πολιτικό και Πολιτισμικό Ακτιβισμό στα Ακροδεξιά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
16/05/2022
Εκλογή του Καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη, μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
30/03/2022
Πρωτοπόρος ερευνητική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Γαλιώτη, μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., γεφυρώνει την τεχνολογία και την τέχνη
12/11/2020
Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
09/11/2020
Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητη Επιτροπή Αναζήτησης και καλεί υποψηφιότητες και αιτήσεις για τη συμπλήρωση της θέσης του επόμενου προέδρου του European Research Council
13/10/2020