Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

περισσότερα…

Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2), 1η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
04/12/2020
Aνακοίνωση καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
01/12/2020
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει να στηρίζει τους νέους Ερευνητές-1453 υποψήφιοι διδάκτορες υπέβαλαν αιτήσεις για χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 8εκ. ευρώ
01/12/2020
" /> O Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εκλέχθηκε Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης
01/12/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, 2η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
26/11/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των Τομέων Έρευνας 2. Παραγωγή 4. Ιατρική Τεχνολογία, 4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση: «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
26/11/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των θεματικών 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
26/11/2020

Προκηρύξεις