Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5) Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9), 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
14/01/2022
Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7), 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
14/01/2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της ΕΠ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ. 6), «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
14/01/2022
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο Πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (3η Τροποποίηση), Έκδοση 1.3
10/01/2022
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποχαιρετά τον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Δουγαλή
04/01/2022
Ανακοίνωση της 2ης Τροποποίηση των Καταλόγων των προς χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές “Κοινωνικές Επιστήμες” και “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
30/12/2021
Εορταστικές Ευχές απο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
23/12/2021
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Στηρίζουμε την έρευνα, Ενισχύουμε την καινοτομία
22/12/2021
4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
22/12/2021
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Παρόν στη Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων
20/12/2021