Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σταθερή και δυναμική παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
26/09/2023
Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π.1 & Ε.Π.8, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
22/09/2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
19/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέες ημερομηνίες υποβολών στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
19/09/2023
<Νέες Ημερομηνίες Υποβολής> 3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών(1η Τροποποίηση)
18/09/2023
Μήνυμα συμπαράστασης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
18/09/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στήν Επιστημονική Περιοχή:ΕΠ.5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»,Υποδράση 1,Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/09/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
10/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
01/08/2023
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ-1η Τροποποίηση της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
31/07/2023