Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Πρόσκληση σε Ημερίδα του ΕΚΚΕ για τη «Διεξαγωγή του 10ου Κύματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας στην Ελλάδα»
06/07/2022
Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
04/07/2022
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Κεκλιμένη Κοσμολογία» στην ευρείας κυκλοφορίας έκδοση επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο “New Scientist”.
17/06/2022
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων, 5η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»
14/06/2022
Δελτίο Τύπου “REWORK AEGEAN”: Μπορεί η κοινωνική οικονομία να «ξεκλειδώσει» ευκαιρίες για τους άνεργους νέους και τα αδρανή κτίρια;
14/06/2022
Δελτίο Τύπου: Χαιρετισμός της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβούλιου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής Dariah-EU.
08/06/2022
Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (1η Τροποποίηση)
06/06/2022
Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Εμβληματική Εκδήλωση «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης 2022»
03/06/2022
1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
26/05/2022
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας (Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ), (3η Τροποποίηση) Έκδοση 3.0
26/05/2022