Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας με τίτλο «Συναντήσεις Φύλων στην Έρευνα: Βιώματα – Φωνές – Υποκείμενα»
01/03/2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στην Επιστημονική Περιοχή: ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
01/03/2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων όλων των Επιστημονικών Περιοχών, 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
27/02/2024
Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Οδηγός Διαχείρισης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
21/02/2024
Δελτίο Τύπου – Νέα χρηματοδοτική στήριξη ύψους 143 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
19/02/2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας» Ε.Π.6. «Κοινωνικές Επιστήμες» Ε.Π.7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
15/02/2024
Δελτίο Τύπου – Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
09/02/2024
Δελτίο Τύπου – Χρηματοδότηση 279 ερευνητικών έργων με προϋπολογισμό 62,5 εκατ. € στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»
08/02/2024
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024
07/02/2024
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην εκδήλωση του χρηματοδοτούμενου Έργου NAVMAT
02/02/2024