Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (6η Τροποποίηση) Έκδοση 1.6 Ορθή Επανάληψη
13/02/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (6η Τροποποίηση) Έκδοση 1.6
07/02/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων Υποδράση 2, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/02/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων Υποδράση 1, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/02/2023
Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Θεματικό Σεμινάριο του ΕΚΚΕ για τον 10ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
06/02/2023
Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της χώρας
27/01/2023
Ανακοίνωση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», Ορθή Επανάληψη
27/01/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (5η Τροποποίηση) Έκδοση 1.5
27/01/2023
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”
26/01/2023
Δημοσίευση του 3oυ Τεύχους της Περιοδικής Ψηφιακής Έκδοσης Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων
26/01/2023