Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ημερίδα «Ψηφιακός Ευκλείδης» νέες προοπτικές στη διδασκαλία της γεωμετρίας
25/04/2024
Ενημερωτική εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»
25/04/2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Αιτήσεων, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
24/04/2024
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)
22/04/2024
Συνάντηση γνωριμίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ανώτερο Συμβούλιο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της Ιορδανίας
19/04/2024
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
16/04/2024
Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
11/04/2024
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετέχει στο επετειακό Athens Science Festival 2024!
11/04/2024
ΓΓΕΚ: Διημερίδα & παράλληλη Έκθεση με θέμα: «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
22/03/2024
Συμμετοχή ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην εκδήλωση «Εθνικά και Ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης για τις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
21/03/2024