Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Συμμετοχή ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κόμβου «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ»
25/10/2023
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο 3ο Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου 2023
19/10/2023
Επιτυχημένη συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Athens Science Festival 2023
19/10/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
12/10/2023
Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστήμιου
11/10/2023
Ανακοίνωση τροποποίηση των καταλόγων των προς χρηματοδότηση προτάσεων στη Θεματική Περιοχή: Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» Υποδράση 2 ««Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».
10/10/2023
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δίνει το «παρών» στο Athens Science Festival 2023!
09/10/2023
Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή: Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023