Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της «3ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” με τίτλο “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”»
01/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
01/02/2021
Διαδικτυακή Ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»
29/01/2021
Ανακοίνωση σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
18/01/2021
1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»
14/01/2021
3η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ
14/01/2021
1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
14/01/2021
1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
12/01/2021
Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των Επιστημονικών Περιοχών Α. Φυσικές Επιστήμες, Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
11/01/2021
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει να στηρίζει τις νέες και τους νέους επιστήμονες: Νέα Προκήρυξη για Μεταδιδάκτορες συνολικού προϋπολογισμού 8εκ. ευρώ
05/01/2021