Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Προς ένα όραμα για το 2030 για το μέλλον των πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη
22/10/2020
Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»
20/10/2020
«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»: Προσωρινή κατάταξη για Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
19/10/2020
Διαδικτυακή εκδήλωση: Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event Advancing sustainable partnerships, 13 Οκτωβρίου
02/10/2020
Διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης Green Deal στις 7 Οκτωβρίου
01/10/2020
Webinar: ‘Perspectives of Global Investors in Deep Technologies’, 30 Σεπτεμβρίου
22/09/2020
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές ΕΠ1 Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα
10/09/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων για τις ΕΠ1 Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα
09/09/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων για την ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια
09/09/2020
Save the date! Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές
07/08/2020