Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
26/05/2022
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας (Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ), (3η Τροποποίηση) Έκδοση 3.0
26/05/2022
Δημογραφία και Κρίσεις: Διημερίδα για το Δημογραφικό Ζήτημα, 23-24 Μαΐου 2022
23/05/2022
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων – «5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»
19/05/2022
Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων, 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
18/05/2022
Ανακοίνωση της 3ης Τροποποίησης των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΠ.3) Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4) «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
06/05/2022
Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2020/21: Υποψηφιότητα Μάνου Βακούση για τα «Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη»
06/05/2022
Αλλαγή Διεύθυνσης της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
05/05/2022
Ανακοίνωση καταλόγων των προς χρηματοδότηση προτάσεων, «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
03/05/2022
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
29/04/2022