Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Στατιστικά

Ενημερωθείτε εδώ για τα στατιστικά στοιχεία των Δικαιούχων Φορέων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως αυτά προκύπτουν από τις δράσεις που προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται την περίοδο 2016-2022.

 

εδώ