Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ψηφιακό Περιοδικό

Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων

Αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας είναι η στήριξη της ελεύθερης έρευνας και των νέων επιστημόνων. Στη δική τους προσπάθεια να συνεισφέρουν στην Επιστήμη και στη γνώση του κοινωνικού συνόλου, το Ίδρυμα στάθηκε υπερήφανος αρωγός.

Με την περιοδική ψηφιακή έκδοση Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων, το βήμα δίνεται σε εκείνους που με επιμονή και υπομονή εργάζονται σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Οι ίδιοι παρουσιάζουν τα ερευνητικά έργα τους και ενημερώνουν για την προσφορά στην Επιστήμη και την Κοινωνία.

 

Τεύχος 1ο

Φορείς Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Πατρών
ITE/IEXMH
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

 

Τεύχος 2ο

Φορείς Υποδοχής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
(παράρτημα Ξάνθης)

 

“Κυκλική και Κοινωνική Οικονομία”

 

Φορέας Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Φορέας Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Θεματικό Τεύχος

“Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”

 

 

Θεματικό Τεύχος

“Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19”