Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών(3η Τροποποίηση)

Ημερομηνία: 15/01/2024

Δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης και του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών αναφορικά με τις επιστολές πρόθεσης συνεργασίας.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ