Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές της Υποδράσης 1, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 30/01/2024

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση της Τροποποίησης των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές