Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα τα Μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Έργου WaRs, 23-24 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνία: 22/11/2023

Στο πλαίσιο του Έργου WaRs: War and Resistance Monuments in Greece: Documentation of and Historical Approach to Public Monuments, 1945-today, που χρηματοδοτεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), διοργανώνεται στην Αθήνα στις 23-24 Νοεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο Μνημείων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ειδικοί από τα Βαλκάνια που θα διερευνήσουν τη σημασία των μνημείων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο στη διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης.

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».

Σχετικά:

Πρόγραμμα

Περιλήψεις συνεδρίου