Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερίδα στο πλαίσιο του Έργου “ELVIS” που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ημερομηνία: 11/12/2023

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “ELVIS” (Smart ELectric Vehicles Integration in electric energy Systems), η ομάδα του Έργου, υπό την αιγίδα του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου του 2023 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο της Νοσηλευτικής, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, τεχνική ημερίδα με τίτλο «Ευφυής ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο ηλεκτρικό σύστημα», στην οποία θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την αγορά.

Στόχος της ημερίδας είναι να αποτυπωθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, να αναδειχτούν τα προβλήματα που αναμένονται από την φόρτιση μεγάλου πλήθους ηλεκτρικών οχημάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο και να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που παρέχει η ευφυής φόρτιση στους χρήστες των οχημάτων, στους Διαχειριστές καθώς και σε όλους του εμπλεκόμενους με την ηλεκτροκίνηση Φορείς.

Το ELVIS (www.elvisproject.eu) υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνάς & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και μέσω live streaming.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο πρόγραμμα.

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα