Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερίδα του Έργου «Law Professional’s Economics Training (LAPET): Δραστηριότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές»

Ημερομηνία: 04/03/2024

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου “Law Professional’s Economics Training (LAPET)”, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργανώνει Ημερίδα με θέμα Law Professional’s Economics Training (LAPET): Δραστηριότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 – 15:45 στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου, στη Νίκαια.

Η Ημερίδα θα χωριστεί σε δύο ενότητες, όπου στην πρώτη θα γίνει η παρουσίαση της αμφίδρομης σχέσης δικαίου και οικονομίας και στην δεύτερη θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του ερευνητικού έργου LAPET.

Για την συμμετοχή στην Ημερίδα συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjs_NsvwCFuixN5AlnJB3kITM4Qn4z3SobAjwjIB0NnzAZgQ/viewform?usp=sf_link

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Φορέας Υλοποίησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο πρόγραμμα.

Σχετικά Αρχεία:

Πρόγραμμα