Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs

Ημερομηνία: 23/11/2023
Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs

 

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 17:00 – 21:00 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη το Συνέδριο «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – HRMinSMEs.

 

Το ερευνητικό Έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο και την εκδήλωση ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/HRMlab/conference-HRMinSMEs