Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου στην 1η Ημερίδα του Εκπαιδευτικού Δικτύου μNet.
30/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
30/03/2023
1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας” με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
29/03/2023
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
24/03/2023
Πρότυπα Ενδιάμεσης Έκθεσης, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
23/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
21/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής: ΘΠ.5 , υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
20/03/2023
Συμμετοχή της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρς Κατερίνας Κουραβέλου στην ενημερωτική εκδήλωση του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος “Green4Grey”
17/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής: ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», Υποδράση 1, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
17/03/2023
Ενημερωτική εκδήλωση «Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023
16/03/2023