Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολών στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 01/11/2023

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση της «3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» με την οποία παρατείνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών.

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι/ες Ερευνητές/τριες μπορούν να υποβάλουν Προτάσεις αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη διεύθυνση https://portal.hfri.gr/ από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 12 μ. (ώρα Ελλάδας) έως και την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη, τη διαχείριση και Υλοποίηση των Ερευνητικών Έργων, καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις θα βρείτε εδώ.