Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στις ΕΠ3 (Υποδράση 1), ΘΠ 2 και ΘΠ 5.3 (Υποδράση 2), Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 31/10/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

  • Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

  • Θ.Π.2 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

  • Θ. Π. 5, Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»