Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμετείχε στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ

Ημερομηνία: 28/11/2023

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) έδωσε το «παρών» στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Βιομηχανικά Διδακτορικά για UPATRAS IQ – Επένδυση στην Εφαρμοσμένη έρευνα και η σημασία της Βασικής έρευνας», η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ Κατερίνα Κουραβέλου αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας.

Στην παρουσίαση της αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της χρηματοδότησης του Ιδρύματος που έχουν υλοποιηθεί από το 2016 έως σήμερα. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα 7 έτη της παρουσίας του έχει 23 δημοσιευμένες προκηρύξεις και έχει χρηματοδοτήσει 1439 υποτροφίες υποψήφιων Διδακτόρων και 917 ερευνητικά έργα. Τέλος, αναφερόμενη στις προοπτικές του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η Δρ Κουραβέλου παρουσίασε τις μελλοντικές δράσεις του Ιδρύματος με ορίζοντα το 2024, δίνοντας έμφαση στην 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://portal.hfri.gr/

Οι πληροφορίες της προκήρυξης βρίσκονται στην σελίδα: https://www.elidek.gr/call/3h_dep/