Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – Η εθνική στρατηγική στην ενέργεια και την αγροδιατροφή στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: Οι προκλήσεις και ο ρόλος της Έρευνας-Καινοτομίας-Τεχνολογίας
14/11/2023
Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θ.Π.1, Υποδράση 2, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
14/11/2023
Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.3, Θ.Π.4, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Ημερίδα «Εντάσσοντας το Φύλο στη Διεπιστημονική Έρευνα», Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
03/11/2023
Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολών στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
01/11/2023
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – 2η τροποποίηση της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
01/11/2023
Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στις ΕΠ3 (Υποδράση 1), ΘΠ 2 και ΘΠ 5.3 (Υποδράση 2), Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
31/10/2023
ΓΓΕΚ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»
27/10/2023
Συμμετοχή ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κόμβου «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ»
25/10/2023
«ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Έργου «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ»
25/10/2023