Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων όλων των Επιστημονικών Περιοχών, 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 27/02/2024

Διαβάστε εδώ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • 1. «Φυσικές Επιστήμες»
  • 2. «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας»
  • 3. «Επιστήμες Ζωής»
  • 4. «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • 5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • 6. «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • 7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • 8. «Περιβάλλον & Ενέργεια»
  • 9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»