Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Οδηγός Διαχείρισης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 21/02/2024

Διαβάστε εδώ τον Κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Διαχείριση των Έργων στο πλαίσιο του Υποέργου 1«Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)