Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας» Ε.Π.6. «Κοινωνικές Επιστήμες» Ε.Π.7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 15/02/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.6. «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»