Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής» Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 21/03/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
  • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»