Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

FARSOCMED: Διερευνώντας τον Πολιτικό και Πολιτισμικό Ακτιβισμό στα Ακροδεξιά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ημερομηνία: 16/05/2022

Την εις βάθος μελέτη των κοινωνικο-πολιτικών και πολιτισμικών διαστάσεων του ακροδεξιού λόγου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πραγματεύεται το ερευνητικό έργο «Ακροδεξιά Κοινωνικά Δίκτυα: Διερεύνηση του Πολιτικού & Πολιτισμικού Ακτιβισμού» (“FARSOCMED”). Υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του έργου και την παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας είναι ο ερευνητής Αλέξανδρος Αφουξενίδης, με Φορέα Υποδοχής το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Το “FARSOCMED” χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση, η οποία θα αξιοποιηθεί στην κατανόηση των στοιχείων που συγκροτούν τον ακροδεξιό ακτιβισμό μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Ως προς την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, το “FARSOCMED” επιδιώκει να ενισχύσει τη θεωρία και εμπειρική γνώση για τον ακροδεξιό χώρο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση για το πώς το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως «όχημα ακραίων ιδεών».

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του έργου “FARSOCMED” και το υλικό που ερευνάται, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (https://farsocmed.weebly.com/).

Επισκεφθείτε και τη σελίδα του έργου στο Twitter: https://twitter.com/far_social