Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έκδοση ανθολογίου κειμένων και φωτογραφικού υλικού, με ανοικτή πρόσβαση και αντικείμενο τις οπτικές αποτυπώσεις της παραγωγικής διαδικασίας & της οικονομικής κρίσης κατά τον Μεσοπόλεμο στο πλαίσιο του έργου “TRANSMONEA”

Ημερομηνία: 16/11/2023

Η έκδοση «Οπτικές Αναπαραστάσεις του Μεσοπολέµου: Παραγωγή, Καθηµερινότητα και Κρίση» παρουσιάζει τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης του 1929 στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία του Μεσοπολέµου µέσα από διάφορα είδη οπτικών αναπαραστάσεων. Εστιάζοντας κατ’ αρχάς στα βασικά αγροτικά προϊόντα της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας (καπνός, σταφίδα, σιτηρά) αναλύονται κινηµατογραφικά και φωτογραφικά τεκµήρια της αλυσίδας παραγωγής καθώς και το φωτογραφικό ρεπορτάζ της µεγάλης απεργίας των καπνεργατών της Καβάλας το 1933. Επίσης, σχολιάζονται οι φωτογραφίες των ανταποκρίσεων στις αθηναϊκές εφηµερίδες για τις µεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις των σταφιδοπαραγωγών της Πελοποννήσου στη δεκαετία του 1930 και την αιµατηρή εργατική απεργία στην Καλαµάτα.

Αξιοποιώντας το φωτογραφικό υλικό από διάφορα ιστορικά αρχεία, ο τόµος επιδιώκει να παρουσιάσει ενδεικτικά την οπτική αναπαράσταση της καθηµερινότητας στον αγροτικό χώρο (Κρήτη, Ηµαθία, Ροδόπη) και σε αστικά κέντρα (Καλαµάτα, Αθήνα) στην εποχή του εξηλεκτρισµού. Τέλος, αναδεικνύονται σχετικά άγνωστα εικαστικά έργα της µεσοπολεµικής περιόδου (Γιώργος Βαλταδώρος, καλλιτέχνες στο περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι) που συνδιαλέγονται µε τα υπόλοιπα οπτικά τεκµήρια.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραµµα, «Διακρατικές νοµισµατικές και οικονοµικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέµου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο» (TransMonEA project), και συγκεκριµένα περιλαµβάνεται στο πακέτο εργασίας, «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της κρίσης». Το ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των µελών Δ.Ε.Π. και Ερευνητών/τριών και την προµήθεια ερευνητικού εξοπλισµού µεγάλης αξίας» (Αριθµός Έργου: 1310), υπό την Επιστηµονική Διεύθυνση της Κατερίνας Μπρέγιαννη, Ακαδηµία Αθηνών/ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ιστοσελίδα ερευνητικού έργου: https://transmonea.academyofathens.gr

Σύνδεσμος ψηφιακού τόμου ανοιχτής πρόσβασης: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/erevnitika-apotelesmata/psifiakoi-tomoi

Σχετικά:

Δελτίο Τύπου