Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητη Επιτροπή Αναζήτησης και καλεί υποψηφιότητες και αιτήσεις για τη συμπλήρωση της θέσης του επόμενου προέδρου του European Research Council

Ημερομηνία: 13/10/2020

Η Επίτροπος Mariya Gabriel καλωσορίζει επτά εμπειρογνώμονες ως μέλη της Επιτροπής Αναζήτησης για τον επόμενο Πρόεδρο του European Research Council. Η ανεξάρτητη Επιτροπή Αναζήτησης θα υποβάλει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τους καλύτερους υποψηφίους για αυτή τη θέση κύρους με βάση τη διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα και την ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Η Επιτροπή ζητά τώρα από οργανισμούς και εκπροσώπους φορέων της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας να ορίσουν επιφανείς υποψηφίους για τη θέση του Πρόεδρου του European Research Council μέσω μιας επιστολής διαβούλευσης.

Η Επιτροπή καλεί επίσης μεμονωμένες αιτήσεις για τη θέση του Προέδρου του European Research Council.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ (αγγλικά)

Πηγή (αγγλικά)