Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Ημερομηνία: 09/11/2020

Ανακοινώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ότι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Νεκτάριος Ταβερναράκης, εκλέχθηκε ομόφωνα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council –ERC). Από τον Ιανουάριο του 2021, όποτε και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, θα ηγείται των δράσεων του ERC στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου από το 2016 και είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ERC, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική πορεία. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στον Τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών. Έχοντας ο ίδιος βιώσει, ως επιχορηγούμενος ερευνητής, την επίδραση και τις σημαντικότατες ευεργετικές συνέπειες που έχει το ERC στο ερευνητικό οικοσύστημα της Ευρώπης, θέλω, κι εγώ με τη σειρά μου, να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην προώθηση της αποστολής του ERC, από τη θέση του Αντιπροέδρου. Το ERC, πέρα από ένα απόλυτα επιτυχημένο εγχείρημα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδεώδους, αποτελεί και ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η συνετή επένδυση στην έρευνα αιχμής μπορεί να επιφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους μου στο Επιστημονικό Συμβούλιο, και στους τρεις τομείς, με στόχο να υπηρετήσουμε την επιστήμη, έχοντας ως γνώμονα τη συνέχιση της πολύτιμης παράδοσης του ERC, στην προώθηση της αριστείας και της έρευνας υψηλής ποιότητας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για την υποστήριξη της βασικής έρευνας αιχμής, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Είναι αυτή η στρατηγική που μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των τεράστιων σύγχρονων προκλήσεων και να εξασφαλίσει την προστασία του κόσμου μας από απρόβλεπτες απειλές».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ERC και συγκροτείται από 22 επιφανείς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της στρατηγικής του ERC, η επιλογή αξιολογητών για τις προτάσεις που κατατίθενται προς χρηματοδότηση από το ERC και η προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτόμου έρευνας.

Ο Πρόεδρος του ERC προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου, με την υποστήριξη τριών Αντιπροέδρων που εκπροσωπούν τους τρεις τομείς του ERC: των Βιοϊατρικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής, και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι Αντιπρόεδροι, που εκλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC, είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ERC, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής που έχει θεσπίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Για να διαβάσετε σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Νεκτάριος Ταβερναράκη παρακαλώ πατήστε εδώ

Πηγή