Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Κεκλιμένη Κοσμολογία» στην ευρείας κυκλοφορίας έκδοση επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο “New Scientist”.

Ημερομηνία: 17/06/2022

Στο τεύχος του Απριλίου, το ειδικό αφιέρωμα με τίτλο “A new slant on the cosmos” και αρθρογράφο τον Thomas Newton αναφέρεται σε τρέχοντα ερευνητικά θέματα που απασχολούν την κοινότητα της κοσμολογίας παγκοσμίως και τα οποία συνδέονται με το μείζον ερώτημα της επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος και της ερμηνείας της.

Μεταξύ άλλων, γίνεται εκτεταμένη μνεία στην έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κεκλιμένη Κοσμολογία» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρήστο Τσάγκα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

Η αναφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεθνούς φήμης περιοδικό αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής συνδρομής του ερευνητικού προγράμματος στην επιστημονική γνώση καθώς και στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού: https://www.newscientist.com/

Πηγή φωτογραφίας: Brett Ritchie (Unsplash)