Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Αιτήσεων, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 24/04/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»