Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δημοσίευση «2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
23/02/2023
Πρότυπα Έγγραφα – 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
20/02/2023
Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2023 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
15/02/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (6η Τροποποίηση) Έκδοση 1.6 Ορθή Επανάληψη
13/02/2023
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ), (6η Τροποποίηση) Έκδοση 1.6
07/02/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων Υποδράση 2, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/02/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων Υποδράση 1, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
07/02/2023
Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Θεματικό Σεμινάριο του ΕΚΚΕ για τον 10ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
06/02/2023
Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της χώρας
27/01/2023
Ανακοίνωση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», Ορθή Επανάληψη
27/01/2023