Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 1η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
22/12/2020
1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».
18/12/2020
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δίπλα στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας: Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και κορυφαίας τεχνολογίας
15/12/2020
Ο κ. Αντώνιος Ρεγκάκος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2021
15/12/2020
Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Εννέα Τακτικών Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
14/12/2020
Οδηγός διαχείρισης – Υλοποίησης έργων Κατηγορίας ΙΙΙ της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης άξιας»
11/12/2020
Ανακοίνωση δημοσίευσης καταλόγου των προς χρηματοδότηση Προτάσεων κατηγορίας III «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
09/12/2020
Δελτίο Τύπου: Συνεργασία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ΙΣΝ για την ενίσχυση της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων
08/12/2020
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2), 1η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
04/12/2020
Aνακοίνωση καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
01/12/2020