Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημερωτική εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Ημερομηνία: 25/04/2024

Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) ».

Στελέχη του Τμήματος Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος παρουσίασαν βασικά σημεία του Οδηγού Διαχείρισης και ειδικότερα, παρείχαν σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση των Έργων στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 300 συμμετέχοντες/ουσες, ανάμεσα τους οι Επιστημονικοι/ές Υπεύθυνοι/ες των χρηματοδοτούμενων έργων και μέλη των ερευνητικών ομάδων, καθώς και εκπρόσωποι των ΕΛΚΕ και των Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων Υλοποίησης, οι οποίοι/ες είχαν την ευκαιρία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους/την ομιλητές/τρια.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και των πολλών ερωτημάτων που προέκυψαν, η ενημερωτική εκδήλωση θα επαναληφθεί στο προσεχές διάστημα.

Η Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.