Όλα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (κωδ. θέσης ΣΟΧΔΕ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
09/05/2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (κωδ. θέσης ΣΟΧΑΚ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
09/05/2019
Σημαντική συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τη NASA
07/05/2019
Αναβαθμισμένη η συμμετοχή της Ελλάδας στο CERN
07/05/2019
ΕΡΤ Αφιέρωμα: Κόντρα στο “Brain Drain” καταξιωμένοι Επιστήμονες επιστρέφουν στην Ελλάδα
25/04/2019
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ εξελίσσεται σε σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης και συγκράτησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία αποτίμησης των δύο πρώτων δράσεών του.
25/04/2019
Καλή Ανάσταση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας
25/04/2019
Απάντηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»
15/04/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
12/04/2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (κωδ. θέσης ΣΟΧΟΔΕ) στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
03/04/2019