Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
06/12/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
30/11/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής 5 Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
28/11/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής: ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»,«Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»
28/11/2023
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμετείχε στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ
28/11/2023
Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Συνέδριο «Μένω; Φεύγω; Επιστρέφω;» για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού του ΕΚΤ
27/11/2023
Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs
23/11/2023
Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα τα Μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Έργου WaRs, 23-24 Νοεμβρίου 2023
22/11/2023
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 2/2023 για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Εκτιμώμενη αξία: 11.495,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
21/11/2023
Έκδοση ανθολογίου κειμένων και φωτογραφικού υλικού, με ανοικτή πρόσβαση και αντικείμενο τις οπτικές αποτυπώσεις της παραγωγικής διαδικασίας & της οικονομικής κρίσης κατά τον Μεσοπόλεμο στο πλαίσιο του έργου “TRANSMONEA”
16/11/2023