Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Συνέδριο «Μένω; Φεύγω; Επιστρέφω;» για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού του ΕΚΤ
27/11/2023
Συνέδριο για το «Ανθρώπινο Δυναμικό στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού έργου HRMinSMEs
23/11/2023
Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα τα Μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Έργου WaRs, 23-24 Νοεμβρίου 2023
22/11/2023
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 2/2023 για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Εκτιμώμενη αξία: 11.495,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
21/11/2023
Έκδοση ανθολογίου κειμένων και φωτογραφικού υλικού, με ανοικτή πρόσβαση και αντικείμενο τις οπτικές αποτυπώσεις της παραγωγικής διαδικασίας & της οικονομικής κρίσης κατά τον Μεσοπόλεμο στο πλαίσιο του έργου “TRANSMONEA”
16/11/2023
Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στην Ημερίδα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεολαία και κατανάλωση πολιτιστικών χώρων», 26/10/2023
16/11/2023
Αυλαία με θετικό πρόσημο για την πρώτη συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου 2023
15/11/2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – Η εθνική στρατηγική στην ενέργεια και την αγροδιατροφή στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: Οι προκλήσεις και ο ρόλος της Έρευνας-Καινοτομίας-Τεχνολογίας
14/11/2023
Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θ.Π.1, Υποδράση 2, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
14/11/2023
Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.3, Θ.Π.4, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/11/2023