Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» (4η Τροποποίηση)

Ημερομηνία: 07/12/2023

Διαβάστε εδώ την 4η Τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»