Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
14/05/2024
Λήξη Υποβολών:
20/06/2024
Προϋπολογισμός:
9.250.000,00 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://gsri.gov.gr/

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: https://portal.hfri.gr/

 


Προκήρυξη


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις