Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερομηνία: 08/01/2024

Σκοπός της δράσης είναι αφενός η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και η επιβράβευση αξιόλογων Ερευνητικών Έργων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού μηχανισμού χρηματοδότησης, όπως είναι το ERC, και αφετέρου η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό.

Με την 4η Τροποποίηση ανοίγει ένας νέος κύκλος υποβολών Προτάσεων εντός του 2024. Οι Ενδιαφερόμενοι/ες Ερευνητές/τριες μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη διεύθυνση https://portal.hfri.gr/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες ημερομηνίες υποβολών σχετικά με με τη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» παρακαλώ πατήστε εδώ