Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι είναι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

περισσότερα…

Πρόσφατα νέα

Προς ένα όραμα για το 2030 για το μέλλον των πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη
22/10/2020
Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»
20/10/2020
«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»: Προσωρινή κατάταξη για Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
19/10/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της Θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
13/10/2020
Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητη Επιτροπή Αναζήτησης και καλεί υποψηφιότητες και αιτήσεις για τη συμπλήρωση της θέσης του επόμενου προέδρου του European Research Council
13/10/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Εννέα Τακτικών Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Δ.ΕΚ.
13/10/2020
Διαδικτυακή εκδήλωση: Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event Advancing sustainable partnerships, 13 Οκτωβρίου
02/10/2020

Προκηρύξεις