Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι είναι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

περισσότερα…

Πρόσφατα νέα

" /> Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Καταλόγου Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ για την Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» (Ε.Π.8) Β’ Φάση Αξιολόγησης
25/01/2020
" /> Δελτίο Τύπου: Με 580 προτάσεις ολοκληρώθηκε το στάδιο υποβολής για την 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»
25/01/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
20/01/2020
" /> Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρήματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ της Επιστημονικής Περιοχής ΕΠ.8 Περιβάλλον και Ενέργεια
17/01/2020
" /> Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων για την ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
17/01/2020
" /> Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες και Τρόφιμα
17/01/2020
" /> Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για την ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια, Β’ Φάση Αξιολόγησης
17/01/2020

Προκηρύξεις