Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι είναι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

περισσότερα…

Πρόσφατα νέα

" /> Μετονομασία της κοινής δράσης ΕΛΙΔΕΚ και ΙΣΝ στη μνήμη του Δρ. Θεόδωρου Παπάζογλου
22/05/2020
Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα, 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
18/05/2020
Ανακοίνωση του Διευθυντή για την Μετεγκατάσταση του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.
13/05/2020
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρωγός στην έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
08/05/2020
Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Εμβληματική Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
30/04/2020
" /> Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”
29/04/2020
Άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
28/04/2020

Προκηρύξεις