Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή: Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
09/10/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»,Υποδράση 1,«Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»
04/10/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»
04/10/2023
Περπατήσαμε και στηρίξαμε τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!
04/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σταθερή και δυναμική παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
26/09/2023
Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π.1 & Ε.Π.8, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)
22/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέες ημερομηνίες υποβολών στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
19/09/2023
<Νέες Ημερομηνίες Υποβολής> 3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών(1η Τροποποίηση)
18/09/2023