Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 05/07/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»