Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες» και ΕΠ.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» , Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 07/07/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες»
Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»