Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στη Θεματική Περιοχή Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 05/07/2023

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στη Θεματική Περιοχή Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

Υποθεματικές:

  • 5.1 «Μελέτη των Κοινωνιών της Συμπερίληψης (inclusive societies)»
  • 5.2 «Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνική επιρροή»
  • 5.4 «Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων»
  • 5.5 «Ανάπτυξη πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης της καινοτομίας»